Kluczową rolę w projekcie odgrywają nauczyciele i studenci, którzy m.in. podczas szkoleń uzyskują niezbędną wiedzę oraz narzędzia do prowadzenia zajęć z edukacji ekonomicznej.

W projekcie "Ferie z ekonomią" to właśnie prowadzący mają za zadanie uświadomić uczniom, że niezależnie od wybranej ścieżki edukacyjnej, zdobyta wiedza ekonomiczno-finansowa będzie pomocna w ich codziennym życiu.

ZADANIA NAUCZYCIELI

Realizacja projektu
 • przeprowadzenie zajęć w ramach I etapu projektu w czasie ferii zimowych w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne,
 • konsultacje i pomoc uczniom w przygotowaniu pracy konkursowej w ramach II etapu, realizowane w okresie dwóch miesięcy od zakończenia ferii zimowych, w wymiarze 5 godzin dydaktycznych,
 • prowadzenie listy obecności uczniów na zajęciach,
 • przeprowadzenie konkursu indywidualnego dla uczniów,
 • wypełnienie certyfikatów dla uczniów kończących zajęcia, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora.
Promocja i podsumowanie programu
 • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych na platformie e-learningowej,
 • zmobilizowanie uczniów do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych na platformie e-learningowej,
 • złożenie sprawozdania merytorycznego z realizacji programu.

ZADANIA STUDENTÓW

 • Udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć,
 • Realizacja programu:
  • realizacji zajęć w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w okresie ferii zimowych.
 • Podsumowanie programu:
  • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych,
  • złożenie sprawozdania merytorycznego realizacji zajęć.