Rekrutacja szkół 2018/19

W roku szkolnym 2018/19 projekt „Ferie z ekonomią II" skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenów wiejskich, znajdujących się na terenie 5 województw (warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie) oraz nauczycieli przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja prowadzona jest od 5 do 16 listopada 2018 roku za pośrednictwem elektronicznego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Formularz w wersji elektronicznej należy wypełnić, a oryginał zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami przesłać na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ul. Miedziana 3a, 00 – 814 Warszawa z dopiskiem: Ferie z ekonomią II.

Szczegóły w regulaminie rekrutacji oraz materiałach do pobrania.

ZASADY REKRUTACJI
 • Rekrutacja trwa od 5 do 16 listopada 2018 roku
 • W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich z województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego
 • Podstawą udziału w projekcie jest wypełnienie FORMULARZA ONLINE oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa z dopiskiem: Ferie z ekonomią II
 • Szkołę do projektu zgłasza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z władzami samorządowymi, wskazując nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz liczbę uczniów, którzy wezmą udział w projekcie
 • Każda grupa uczniów, zgłaszana do projektu, powinna liczyć nie mniej niż 16 osób oraz nie więcej niż 18 osób
 • Zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
 • Do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 szkół podstawowywch
 • W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń przekroczy zakładaną liczbę uczestników projektu, Fundacja ustali listę rankingową gmin, w oparciu o następujące kryteria:
  • dochody ogółem na 1 mieszkańca w gminie (wliczane są PITy, CITy, inne podatki za rok 2016)
  • udział liczby klientów pomocy społecznej do liczby ludności w gminie wg faktycznego miejsca zamieszkania (2016)
 • Lista szkół zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 22 listopada 2018 r.