Projekt "Ferie z ekonomią" jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej i pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. Dzięki emisji znaków pieniężnych zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego.

Ważnym celem NBP jest dbałość o stabilność systemu finansowego. W ramach pełnionych funkcji nadzorczych i regulacyjnych NBP dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Przyczynia się również do rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego. Ponadto NBP podejmuje szereg działań służących upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej poprzez realizację oraz wspieranie ciekawych inicjatyw z zakresu edukacji ekonomicznej, m.in. prowadzenie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i edukacyjnego portalu NBPortal.pl.