CELE PROJEKTU FERIE Z EKONOMIĄ

Głównym celem projektu jest kształtowanie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i rozwój umiejętności w zakresie bankowości, w tym produktów bankowych, sposobów planowania i zarządzania finansami osobistymi i firmy oraz budżetem domowym a także analizy rynku pracy wśród minimum 975 uczniów gimnazjalistów, uczących się w 65 szkołach z terenów wiejskich.

Cele szczegółowe projektu "Ferie z ekononomią"
Wzrost kompetencji uczniów uczestniczących w projekcie z zakresu finansów osobistych i gospodarowania budżetem rodzinnym, planowanie budżetu swojego i rodziny, optymalizacja wydatków: racjonalne oszczędzanie i inwestowanie, w tym z uwzględnieniem wpływu stóp procentowych
Wzrost kompetencji i wiedzy uczniów uczestniczących w projekcie o systemie bankowym, instytucjach bankowych, zaletach i niebezpieczeństwach związanych z produktami, które oferują banki komercyjne, funkcje i zadania NBP, stabilność systemu finansowego, podstawy polityki pieniężnej
Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i wzrost kompetencji z zakresu funkcjonowania i prowadzenia firmy u uczniów uczestniczących w projekcie: planowanie działalności gospodarczej, mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych, pozyskiwanie środków finansowych na działalność gospodarczą, podaż, popyt (mikroekonomia i makroekonomia), patriotyzm gospodarczy
Poznanie przez uczniów swoich mocnych i słabych stron oraz wzrost wiedzy o predyspozycjach, które mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej i sprzyjać zapobieganiu wykluczeniu finansowemu
Doskonalenie przez uczniów uczestniczących w projekcie kompetencji kluczowych w tym: umiejętności pracy w grupie, komunikacji i podejmowania decyzji
Poznanie historii i roli pieniądza w codziennym życiu przez laureatów konkursu podsumowującego projekt, którzy odwiedzą m. in. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie
Wzrost kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach, w zakresie zagadnień ekonomicznych
Poznanie przez nauczycieli nowoczesnych, aktywnych metod nauczania