Konkurs indywidualny dla uczniów

Szczegóły nt. zasad konkursu indywidualnego dla uczniów w załączonym regulaminie.